Tid til å leve

«Tid til å leve» er et mangeårig samarbeid mellom kommunen, næringslivet, lokale organisasjoner og andre aktører om omdømmearbeid og profilering av Rindal. «Tid til å leve» ble valgt som slagord i perioden 2006-08 da kommunen tenkte å rullere næringsplanen, men sammen med næringslivet i stedet valgte å forsøke å utvikle felles visjon/merkevarebygging/sett med holdninger for hele Rindal. 

Til dette ble det engasjert profesjonell hjelp fra et kommunikasjonsfirma. Begrepet «5 minutter» ble etablert som en del av dette, med utgangspunkt i det kompakte Rindal sentrum med sine mange kvaliteter og kort veg ut i naturen. Det overordna målet var å rekruttere arbeidsfolk og øke folketallet i bygda.

Mange rindalinger har et nært forhold til slagordet og ønsker å hegne om det og føre det videre, som en del av en lokal identitet. «Tid til å leve» oppleves som viktig for å framsnakke bygda og presentere ei positiv framtidstru.

Det blir nå satt ned ei gruppe bestående av et representativt utvalg rindalinger og hyttefolk fra både næringslivet, kultur, frivillige, kommunen og idretten til å ta denne jobben videre.

Det første steget som er gjort er etableringen egne « Tid til å leve»-sider på Trollheimsporten. Dette er et samarbeid mellom Rindal kommune, Rindal Næringsforum og Trollheimsporten. Her blir det presentert mer omfattende artikler om alt fra hytteliv, kultur, folk som bor her til utvikling av spennende ting i næringslivet. Alt som gir Tid til å leve