Spørsmål og svar

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne spørsmål og svar besvart av Nærings- og fiskeridepartementet, NHO, Trøndelag Fylkeskommune, Rindal kommune, Rindal Sparebank og Rindal Næringsforum.

Trygge forretningsmøter og konferanser med ny veileder

NHO Reiseliv er i dag ferdig med en ny veileder som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak. En viktig avklaring i veilederen er at møte- og konferansemarkedet, på samme måte som restaurantene, er begrenset av avstandsregler (1-meters regelen) og regler for hygiene og matservering.


Spørsmål og svar om den nye kompensasjonsordningen

I denne tiden får både banker og regnskapsfirmaer mange spørsmål rundt den nye kompensasjonsordningen. Hvilke kostnader er uunngåelige kostnader, hvilke bedrifter anses som å ha blitt pålagt stengt av staten osv. Her er disse spørsmålene og flere blitt vurdert juridisk og forklart på best mulig måte. Dette er en veileder med spørsmål og svar som Finans Norge har utarbeidet med utgangspunkt i spørsmål fra bankene - samt en generell info om ordningen. Dette er gjengitt med tillatelse av Rindal Sparebank.


Regjeringen svarer på 25 spørsmål om kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen som ble vedtatt nylig skal hindre at levedyktige bedrifter må legges ned som følge av smitteverntiltakene. Men hva betyr dette for din bedrift eller bransje?

Under kan du se Nærings- og Handelsdepartementets svar på 25 spørsmål om den nye kompensasjonsordningen.

"Vi har lagt vekt på å få til en så enkel ordning som mulig, og at pengene kommer raskt ut til bedriftene som har behov for dem", konstaterer departementet.

SE MER HER 


Kompensasjonsordningen: Penger kommer i april

Kompensasjonsordningen vil hjelpe bedrifter som har minst 30 prosent omsetningssvikt på grunn av koronaviruset. Kontanthjelpen loves så raskt som mulig i april. 

Her vil dere finne en oversikt laget av Statera Økonomi over hvordan og for hvem denne ordningen gjelder for.

SE MER HER


Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Regjeringen opphever særregler slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, men NAV kan gi unntak fra denne særregelen. Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Det forenkler derfor saksbehandlingen for NAV betraktelig at etaten nå slipper å behandle dispensasjoner om permitteringer i påsken.

SE MER HER


Skjemaer for personer og arbeidsgivere:

· Skjemaer for arbeidsgivere om sykepenger, permitteringer, oppsigelser, konkurs