Skatter og avgifter

Spørsmål: Når skal næringsdrivende betale inn skatt?

Svar: Personlige næringsdrivende får utsatt betaling av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Innbetalingen av arbeidsgiveravgiften med forfall 15. mai, innbetalingen av mva. og 2. termin av forskuddsskatt for selskaper, begge med forfall 15. april, utsettes.

Spørsmål: Hva skjer med formueskatten?

Svar: Bedrifter som går med under-skudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få betalingsutsettelse av formuesskatt.

Spørsmål: Hva innebærer den nye statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter (SMB)?

Svar: Ordningen gjelder for banklån på inntil 50 mill. kr per bedrift med maks. 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån frem til 1. juni 2020. Staten garanterer for 90 pst. av lånene under ordningen. Ordningen reguleres i en ny lov. Nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil falle inn under ordningen vil spesifiseres i forskrift. Rammen på 50 mrd. kr blir fordelt mellom bankene basert på deres markedsandelen i SMB-markedet, utenom næringseiendom.