Selvstendig næringsdrivende

Spørsmål: Jeg er usikker på om jeg regnes som næringsdrivende eller ikke

Sjekk gjerne på Skatteetatens side.


Spørsmål: Jeg er selvstendig næringsdrivende. Kan jeg permittere meg selv?

Svar: Nei, en selvstendig næringsdrivende eller innehaver av enkeltpersonforetak kan ikke permittere seg selv. 

Les om dagpenger og egen næringsvirksomhet.

Spørsmål: Hva med barn som er ansatt?

Svar: Hvis du har barn som arbeider i bedriften, blir de ansett som lønnsmottakere og har rett til dagpenger.  

Spørsmål: Kan jeg søke om dagpenger?

Svar: Nei, som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger. 

Les mer om dagpenger.

Spørsmål: Jeg har blitt pålagt å stenge bedriften min,hva slags støtte kan jeg søke om?

Svar: Er du selvstendig næringsdrivende, har du etter dagens regelverk ikke rett til dagpenger eller dagpenger under permittering. Hvis du er forsikret, må du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Regjeringen arbeider med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få en midlertidig inntektssikring. 

Se hva du kan gjøre i mellomtiden.

Spørsmål: Hva med andre som er ansatte i enkeltmannsforetaket?

Svar: Er de ansatt på ordinære vilkår, kan de permitteres etter vanlige regler.


Spørsmål: Jeg mister alle eller mesteparten av oppdragene mine, men jeg er ikke i karantene. Hva gjør jeg, og hva har jeg krav på?

Svar: Regjeringen arbeider med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få en midlertidig inntektssikring. 

Se hva du kan gjøre i mellomtiden.

Spørsmål: Jeg er den eneste ansatte i mitt eget aksjeselskap. Kan jeg permittere meg selv mer enn 80 prosent siden vi er pålagt å stenge?

Svar: Er du den eneste ansatte i eget firma, har du som hovedregel rett til dagpenger hvis permitteringsgraden er 80 prosent eller mindre. Sett i lys av de spesielle omstendighetene, kan du søke også hvis permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.  

Spørsmål: Jeg har ansatt ektefellenmini enkeltmannsforetaketmitt. Kan jeg permittere ektefellen min?

Svar: Nei, hvis du har en ektefelle som arbeider for deg, vil denne aldri bli betraktet som lønnsmottaker i enkeltpersonforetaket.