Rindal Sparebank

Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen. Foreløpig er ikke det praktiske på plass, det forventes på plass i løpet av uka. 

SPØRSMÅL OG SVAR OM DEN NYE KOMPENSASJONSORDNINGEN: klikk her

KORONATILTAK FRA BANKEN

Hva banken kan bistå bedriftene med:

- Avdragsfritak

- Terminfritak

- Likviditetslån

I tillegg kan banken bidra med lån med garanti fra staten samt administrere den økonomiske kompensasjonen for bedrifter rammet av korona-pandemien.

Lån til små og mellomstore bedrifter med lånegaranti fra staten

  1. Søknad med likviditetsplan som    viser likviditetsbehov knyttet til      drift og evt investering 
  2. Regnskap 2019 dersom dette foreligger

Banken kan motta søknader knyttet til denne ordningen fra nå av.

Korona-kompensasjon

Ordning der staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen. Foreløpig er ikke det praktiske på plass, det forventes på plass i løpet av uka.

Banken avventer retningslinjer før søknader knyttet til denne ordningen kan mottas..


Kontakt: Arnhild Foseide Fagerholt - Kredittsjef/Autorisert finansiell rådgiver

tlf. 481 59 206 - epost 


Kontakt: Magne Bjørnstad  - Banksjef

tlf. 918 08 580 - epost

Tekst med understrek er linker til mer informasjon