Regnskap og økonomi

Statera Økonomi AS

Økonomi og regnskap

Statera Økonomi har et bredt tjenestetilbud som kan tilpasses dine behov og ønsker. Tjenestetilbudet er en balansegang mellom bruk av heldigitale automatiske rutiner på den ene siden, og personlig rådgivning på den andre siden.

Deres rådgivning er basert på oppdatert kunnskap. Samtidig er vi lokalt forankra og kjenner dine omgivelser. Dermed har vi gode forutsetninger for å bidra til at du styrer din bedrift i riktig retning. I en tid med stadig raskere endringer i teknologi og regelverk, skal vi være din veiviser

Kontaktperson: Jarle Hamnes
tlf. 71 66 54 40
e-post: post@stateraokonomi.no.