Rådgivning og næringsutvikling

HMS Tjenesten


HMS Tjenesten i Orkland tilbyr sine medlemsbedrifter et bredt spekter av tjenester innen HMS-arbeid. Deres kompetente fagteam består av sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, leger, yrkeshygienikere, psykolog, og HMS-rådgivere innen Personal, Ledelse, Kvalitet og Miljø. De gjennomfører jevnlig ulike kurs og opplæringsprogram for våre medlemsbedrifter.

Et medlemskap hos HMS Tjenesten skal gi din bedrift økt konkurransekraft gjennom å tilby trygge arbeidsforhold for dine ansatte. Deres ansatte har bred og solid erfaring innen HMS-arbeid og tilbyr service og kompetanse til din bedrift. De er alltid oppdatert i forhold til gjeldende lover og regler og hjelper deg med nødvendig dokumentasjon i henhold til forskrifter.

Kontaktperson: Elisabeth Lund

tlf.: 915 41 280

LES MER

Odd Inge Løfald


Odd Inge er bedriftsrådgiver og konsulent med lang og bred erfaring både som rådmann i Rindal kommune, mangeårig banksjef i Rindal Sparebank og daglig leder for Midt - Norsk Sparebankgruppe. Han har lang erfaring som styremedlem og styreleder i lokalt næringsliv og er i dag bl.a.. styreleder i Rindal Næringsforum. Odd Inge var med å starte opp Rindal Næringsforening i 1984..Dette skiftes senere navn til Rindal Næringsforum. Han var på det tidspunktet næringskonsulent.

Kontaktperson: Odd Inge Løfald
tlf. 907 65 692