Partnerbedrifter

Partneravtale

For at vi skal kunne drive utadrettet næringsutvikling og arbeide på vegne av våre medlemsbedrifter er vi avhengig av økonomisk bærekraft. Derfor har noen av våre medlemsbedrifter valgt å inngå mer utvidete avtaler som gjennom en Partneravtale. I tillegg til å være en medlemsbedrift inngår disse følgende avtale;

Rindal Næringsforum (RNF) forplikter seg til:

  • Å eksponere bedriftens logo med klikkbar link på fremsiden av sine hjemmesider
  • Å eksponere bedriftens logo på rollups og RNF's presentasjoner
  • Å eksponere bedriftens logo i RNF's annonser i lokale medier
  • Å tilby bedriften gratis eksponering/stands i forbindelse med sine møter/konferanser og arrangement
  • Å tegne avtale om partneravtale med maksimum 5 bedrifter.
  • Fri deltakelse på RNF's partnerforum (nyhet)
  • 2 frie deltaker på RNF's årlige konferanse (Optimistkonferansen)

Partneren (bedriften) forplikter seg til:

  • Å støtte RNF med kr. 30 000,- pr. år.
  • Å være et aktivt medlem og støttespiller i drift av RNF
  • Å akseptere at RNF kan tegne sponsoravtaler og annonsestøtte m.m. på lavere nivå til arrangement og liknende.

Partneren blir deltaker i RNF's partnerforum der bedriftene kan møtes og drøfte utvikling og samarbeid, samt ha felles arrangement mm.

Minimum en gang i året skal RNF ha et «samarrangement» med partner, enten i partners lokaler og/eller med innlegg og presentasjon av partner, partners produkter og tjenester.

Avtalene varer i 3 år av gangen og reforhandles senest 3 måneder før et eventuelt opphør.

Den første bedriften som tegnet Partneravtale med Rindal Næringsforum var Rindal Sparebank. 

I Rindal Sparebank er de stolte av jobben sin - både jobben de gjør, og av arbeidsplassen sin. De har en uformell tone, og terskelen skal være lav for å ta kontakt med dem - her er alle spørsmål like gode, og de får aldri for mange av dem. Kort sagt: De tar ikke seg selv så høytidelig. Men kundenes ønsker og behov tar de på alvor!

Banksjef Magne Bjørnstad i Rindal Sparebank og Daglig leder i Rindal Sparebank signerer den første partneravtalen.
Banksjef Magne Bjørnstad i Rindal Sparebank og Daglig leder i Rindal Sparebank signerer den første partneravtalen.

Vil din bedrift bli Partnerbedrift? 

TA KONTAKT HER