Om Rindal Næringsforum

Våre mål

Rindal Næringsforum har som hovedmål å styrke og videreutvikle næringslivet i Rindal. Rindal Næringsforum er en samarbeids-, interesse- og service-organisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, og samarbeidsorgan for næringslivet og kommunen. 

Forumet skal styrke og videreutvikle næringslivet i kommunen, og er markedsføringsorganet for fellesmarkedsføringen av Rindal.

Rindal Næringsforum er partipolitisk uavhengig, men kan ta standpunkt i faglige, nærings- og samfunnspolitiske spørsmål.
Rindal Næringsforum har i dag 49 medlemsbedrifter. Totalt er det registrert 385 bedrifter (AS)/foretak (ENK) i Rindal i Brønnøysundregisteret pr. starten av 2018. Av disse utgjør en stor gruppe enkeltmannsforetak. 

Nesten samtlige bedrifter med ansatte er medlemmer i Rindal Næringsforum. Dette fører til at foreningen er en "tung" aktør når det gjelder diverse fagspørsmål til uttalelser knyttet til næringslivet.

Medlemsavgift

Rindal Næringsforum

Gruppe  Antall ansatte                   Kontingent

1              Enkeltpersonforetak                    600,-

2              Firma 2 - 5 ansatte                     1 350,-

3              Firma 6 - 10 ansatte                  2 750,-

4              Firma 11 - 20 ansatte                5 000,-

5              Firma 21 - 50 ansatte               6 500,-

6              Firma 51 - 100 ansatte             7 500,-

7              Firma over 100 ansatte          11 000,-

8              Lag og foreninger                      300,-

Første år er gratis og inkluderer 10 timer gratis rådgivning

INNMELDING