Økonomi i koronotider

Korona-nytt for deg som driver enkeltpersonforetak

Her samler vi nyheter som kan ha betydning for deg som driver enkeltpersonforetak - knyttet til utbruddet av korona-viruset.

Her er korona-nytt for deg som driver aksjeselskap, i tilfelle det er mer aktuelt for deg. Sjekk også AS-sida hvis du er arbeidsgiver.

Kan bli mer hjelp til frilansere og selvstendig næringsdrivende

Ifølge VG åpner regjeringa for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sosialhjelp fra NAV uten ordinær behovsprøving. Avisa viser til et brev fra finansminister Jan Tore Sanner.

Dette gjelder f.eks. de næringsdrivende som blir stengt ute fra markedet og står uten inntekter fram til nyordningen med 80% fra 17. dag starter.

Kommer tilbake til saken når vi har fått mer «kjøtt på beinet.»

Korona: Dette er de nye økonomiske krisetiltakene

Her er noen presiseringer spesielt for enkeltpersonforetak.

Hva er persongivende inntekt som legges til grunn når NAV skal beregne tapt inntekt for enkeltpersonforetak?

Alle personlig næringsdrivende finner dette tallet for 2017 og 2018 på skatteoppgjør. Det vil også i løpet av en måneds tid (når preutfyllt skattemeldig er lagt ut og regnskapet ført), være mulig å beregnet dette for 2019

Dette er svært viktig å være oppmerksom på i og med at i et enkelpersonforetak så er det så nær knytting mellom business og person. En næringdsdrivende har også langt svakere sosiale rettigheter enn en ansatt. Dette medfører at vi for mange anbefaler å omdanne enkelpersonforetaka til AS.

Generelt råd:

Vårt råd til alle næringsdrive nå er i alle fall at det er viktig å tenke ut hvordan situasjonen vil utvikle seg med hensyn til kapasitet og omsetningsmulighet!

Ut i fra dette gjøre de nødvendige grep for å redusere mulige skadevirkninger, slik at vi kommer gjennom dette. Det er viktig å være tidlig ute, for eksempel med å søke råd, blant for eksempel regnskapsførere. 

Rådene er gitt av Statera økonomi og hentet fra Sticos' hjemmesider.

Regnskapsførere i Rindal kommune - medlemmer i Rindal Næringsforum:

Kontakt: Jarle Hamnes

tlf. 960 56 455

epost: jarle@statraokonomi.no

Kontakt: Jan Bævre

tlf. 971 18 691

epost: post@rindalregn.noKorona skaper usikkerhet for oss alle. For noen blir imidlertid konsekvensene av at samfunnet lukkes ned større enn for andre. Vi ønsker å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen.

Her har vi samlet Korona-relatert informasjon som berører deg som kunde. Korona skaper usikkerhet for oss alle. For noen blir imidlertid konsekvensene av at samfunnet lukkes ned større enn for andre. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere din økonomi i denne situasjonen, enten du er arbeidstaker, arbeidsgiver eller av noen annen grunn, ber vi deg om å kontakte oss i banken.

Se HER

Som lokalbanken har vi alltid bidratt til både velstand og økonomisk trygghet for privatpersoner og lokalt næringsliv. Vi har gjennom historien alltid vært tilstede for våre kunder, også når økonomiske stormer har herjet. En partner i medgang, et sikkerhetsnett i tunge tider. Alltid ved kundens side.
I dag står vi alle ovenfor en ny og usikker situasjon som påvirker hele Norge. Vi forstår at dette berører både deg som privatperson og de aller fleste bedrifter - store og små. Vi som lokalbank er alltid opptatt av å forstå våre kunder best mulig.

Med vår lokalkunnskap og nærhet til våre kunder vil vi anstrenge oss for å finne løsningene som er tilpasset ditt behov - spesielt nå som situasjonen er som den er

Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere din økonomi i denne situasjonen, enten du er arbeidstaker, arbeidsgiver eller av noen annen grunn, ber vi deg om å kontakte oss i banken. Du kan enten ringe eller sende epost til din rådgiver i banken.

Vi vil selvsagt også sørge for at alle våre betalingstjenester og digitale løsninger er tilgjengelige slik at du som kunde i banken får håndtert dine daglige gjøremål på en trygg og effektiv måte.

KontaktArnhild Foseide Fagerholt

tlf. 481 59 206

epostarnhild.fagerholt@rindalsbanken.no