Nyheter og meninger

Fredag 15. oktober og lørdag 16. oktober arrangerer Rindal Næringsforum i samarbeid med Rindal kommune Hytteseminaret og Den store hyttedagen i Rindalshuset. Den store hyttedagen ble førtse gang arrangert 12. oktober 2019. Dette var et resultat av hytteundersøkelsen kommunen gjennomførte i 2018

De fleste bedriftene går godt i Rindal tross pandemi og utfordringer. Flere bedrifter og kommunen trenger stadig nye medarbeidere og flere satser på utvikling. Rindal er nå i ferd med å gjennomføre en undersøkelse om hvordan bedriftene ser på bemanningssituasjonen de nærmeste 5 - 6 årene.

Rindal Næringsforum har fått koronamidler til å markedsføre opplevelsene i Rindal i sommer i samarbeid med Norsk Vandrefestival og Kulturvøkku.

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Bare kommunene kan søke, men de fleste sommerjobbene vil være å finne i næringslivet. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Går det virkelig an å bo på bygda? Ja, sier ungdom. Ikke bare de fra bygda, men også en del ungdom fra de større byene.

Tirsdag 23. mars ble årets årsmøte for Rindal Næringsforum gjennomført. Nytt styre ble valgt, men uten at det ble funnet en ny styreleder etter at Odd Inge Løfald ikke ønsket gjenvalg. Det hadde ikke lyktes valgkomiteen å finne en erstatter. Dette betyr at mer av arbeidet vil falle på daglig leder Tom Godtland som nå går opp i 100% stilling...