Nyheter og meninger

I kommunens næringslivsundersøkelse i høst kom det frem at bedriftene i Rindal vill trenge et hundretalls nye stillinger i de nærmeste årene. Derfor er det gledelig at dette viser seg å stemme for allerede nå er det en rekke ledige stillinger i kommunen.

Fredag 15. oktober og lørdag 16. oktober arrangerer Rindal Næringsforum i samarbeid med Rindal kommune Hytteseminaret og Den store hyttedagen i Rindalshuset. Den store hyttedagen ble førtse gang arrangert 12. oktober 2019. Dette var et resultat av hytteundersøkelsen kommunen gjennomførte i 2018

De fleste bedriftene går godt i Rindal tross pandemi og utfordringer. Flere bedrifter og kommunen trenger stadig nye medarbeidere og flere satser på utvikling. Rindal er nå i ferd med å gjennomføre en undersøkelse om hvordan bedriftene ser på bemanningssituasjonen de nærmeste 5 - 6 årene.

Rindal Næringsforum har fått koronamidler til å markedsføre opplevelsene i Rindal i sommer i samarbeid med Norsk Vandrefestival og Kulturvøkku.

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Bare kommunene kan søke, men de fleste sommerjobbene vil være å finne i næringslivet. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.