Næringsutvikling

Rindal Næringsforum skal være navet i næringsutviklingen i Rindal - og dermed tilrettelegger for økt verdiskaping blant våre medlemmer.

Her følger en oversikt over virkemiddelapparatet (Gründer-ABC), ledige næringslokaler og ledige stillinger i Rindal og omegn.

Kurs, egne arrangement og møter

  • DATO: 23. MARS 2021 - KL. 19.00
  • STED: ATTANOVE/RINDALSHUSET
  • DATO: FRA 19. APRIL (ny dato: 24. MAI)
  • STED: Kommer senere

Rindal Næringsforum har i samarbeid med Butikkutvikler.no satt sammen et kursprogram som passer ekstra godt for alle som driver servicebedrifter og nisjebedrifter i Rindal. 

LES MER


LEDIGE STILLINGER

Her finner dere stillinger i Rindal og omegn. Dette er stillinger som er publisert på Trollheimsporten.

LEDIGE NÆRINGSLOKALER

Her finner dere en oversikt over ledige næringslokaler og -tomter i Rindal kommune.


Lokalt Løft

Deres formål er å skape bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser og aktivt delta i prosesser som kan bidra til å få realisert andre lokale forretningsideer. 

Lokalt Løft ble stiftet 1. januar 2000 av Rindal Sparebank. Tanken er å ta i bruk lokal kapital til å skape lokale verdier som hele Rindal kan ha glede av. Lokalt Løft er en stiftelse som ledes av et styre på 5 personer.  

Lokalt Løft

Næringshagen i Orkdalsregionen

​Næringshagen i Orkdalsregionen AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping i næringslivet i Orkdalsregionen. ​Vi tilbyr også 10 timer gratis rådgivning for deg som ønsker å starte egen bedrift. Næringshagen jobber innad i kommunene Rindal, Meldal, Orkdal, Skaun, Snillfjord og Agdenes.

Næringshagen i Orkdalsregionen

Rindal kommune - næringskontoret

Rindal har et mangfoldig næringsliv. I samspill med det lokale næringsliv og andre næringsaktører ønsker Rindal kommune å legge til rette for å stimulere til en effektiv og slagkraftig næringsutvikling. Viktigste virkemiddel kommunen har er rådgivning, tilskudd og lån fra Rindal utviklingsfond.

Rindal kommune har et eget næringskontor med egen rådgiver der du kan få råd og vink

Rindal kommune - næringskontoret

Forskningsrådet

FORREGION - Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn. Målet er omstillingsdyktige regioner, velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse.


Ordninger for økonomisk støtte

Vi tilbyr støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter samt for å bygge kompetanse og nettverk. Her finner du en oversikt over de viktigste ordningene.

Se mer her: Forskningsrådet - Næringsutvikling

Kulurrådet - Kreativ næring

Kulturrådet skal bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Dette gjør vi gjennom rådgivning og prosjektstøtte.

Målgruppen for satsingen på kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Kreativ næring omfatter i Kulturrådets satsing disse bransjene: visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film, arkitektur, design, mote og dataspill.

Kulturrådet - Kreativ næring

Trøndelag Reiseliv AS

Trøndelag Reiseliv AS skal være redskap for reiselivsnæringen, øvrige opplevelsesnæringer, øvrig servicenæring, kommuner og fylkeskommuner i Trøndelag med formål å gjennomføre en kostnadseffektiv utvikling, profilering og samlet markedsføring av landsdelens reiselivstilbud.

Trøndelag Reiseliv AS

Regionale Forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt Norge skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for innovasjon og utvikling i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fondet mottar søknader fra små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Prosjektene må være organisert i et samarbeid med et eller flere FoU-miljø.

Regionale Forskningsfond Midt-Norge

Altinn


Starte og drive bedrift

Planlegg etableringen

God planlegging og fokus på markedet gir deg gode sjanser for å lykkes med utvikling av idéen din til en fremtidig virksomhet. For at etableringen skal gå bra kan du stille deg følgende spørsmål: Hvor er du? Hvor vil du? Hva koster det? Hvordan skal du komme deg dit du vil? Hvorfor har du valgt denne ideen?