Offentlig og media

Rindal er en kommune i Trøndelag som ligger 95 km fra Trondheim. Den grenser i nord mot Hemne og Orkdal, i øst mot Meldal, i sør mot Rennebu og Oppdal i Trøndelag, og i vest mot Surnadal i Møre og Romsdal. Kommunen var frem til 1. januar 2019 en del av Møre og Romsdal fylke.

Kontaktperson: Ordfører Vibeke Langli

tlf. 952 31 338

e-post:

vibeke.langli@rindal.kommune.no

Nettstedet Trollheimsporten hører hjemme i Rindal, sør i Trøndelag. Portalen, som kom på lufta 15. november 2000, var et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, foreningsliv og Rindal kommune. Trollheimsporten ble fra 15.12.2006 organisert som et aksjeselskap og utvidet i 2010 dekningsområdet til også å omfatte Surnadal.

Trollheimsporten AS eies i dag av Rindal Næringsforum med 50 prosent og sommeren 2009 ble aksjekapitalen oppskrevet fra 100 000 kroner til 1,2 millioner kroner med en rettet emisjon mot eierne - Rindal Næringsforum. I tillegg til forumet er Rindal kommune, Lokalt Løft, T-Komponent AS og Kjells VVS AS eiere av 50 prosent av aksjene i Trollheimsporten AS.

Kontaktperson: Øystein Hjelle Bondhus

tlf. 926 98 080

e-post:

redaktor@trollheimsporten.no