Fritid, service og landbruk

Bjørnar Moen

Bjørnar Moen er grunneier i Tørsetmarka og er i ferd med å regulere flere hyttetomter i området. her er det lagt opp med viktig infrastruktur i et område med flere hytter.

Kontaktperson; Bjørnar Moen

tlf. 95 20 90 85

e-post:  bjrnarmoen@gmail.com


Daglig leder Rune Morten Walltin startet Rindal Auto AS i 2015 og er en del av MECA-kjeden. De er et offentlig godkjent bilverksted og utfører service, reparasjoner og periodisk kjøretøykontroll/PKK på alle bilmerker. I dag er de 4 ansatte inkludert en lærling. I april vil de utvide og ta over lokalene etter RBL vegg i vegg med verkstedlokalene når RBL flytter inn i nye lokaler. Der vil det bli ny mottakelsesdisk og en liten utstyrsbutikk der en kan fått kjøpt ekstrautstyr til bilen som blant annet bilstoler og takbokser. Dette kan bli et fint supplement til dagens drift og noe en ikke finner så mye av ellers i dalføret. Rindal Auto AS er også det største bilverkstedet i kommunen.

Kontaktperson; Rune Walltin

tlf.  926 19 482

e-post: rindalauto@outlook.com


Nordlund Maskin Service er merkeverksted for Valtra traktor og Lely gressmaskiner. De har ellers service og reparasjon av landbruksmaskiner og har delesalg. Verkstedet er på Kamsletta I Rindal, men er nå på utkikk etter større lokaler.

Kontaktperson: Jon Vegard Nordlund

tlf. 94 15 47 47

e-post: vegard.nordlund@gmail.com


Polaris Nordmøre AS er Midt-Norges største Snøscooter, ATV og Rangersenter. De er også Nord-Europas største Polaris-forhandler.

Produktene deres er Snøscooter, ATV, Ranger, Tilhenger, Skog og Hageprodukter og klær og utstyr til disse produktgruppene.

Deres hovedfokus er alltid og ha en fornøyd kunde og yte en utmerket god service...
De er godkjent MC-verksted og de følger også leverandørenes egne program av servicekurs for produktene Polaris, Ski-doo, Can-am og Husqvarna.

Kontaktperson: Odd Inge Kvernberg

tlf. 400 07 042

e-post:

oik@polaris-nordmore.no


Lauvlia gård

Lauvlia gård er et bureisningsbruk fra 1922 i Rindal kommune. Her bor Yngve og Maren sammen med 30 kyr og 150 sauer. Det var oldefaren til Yngve som brøt opp jorda her med hest og stubbryter. Brukerne på gården har alltid hatt stort fokus på dyrevelferd ogoppfølging av hver enkelt ku. Dette vises med flere premieringer til gården på kvalitetsmelk.

Gårdsfolket har gjennom generasjonene videreformidlet kunnskapen som gir den gode smaken på melka som Lauvlia gård har. Den gode relasjonen mellom bonden og kua er viktig for smaken. Dette gir det Yngve kaller relasjonsmelk.

Og nå satser Maren og Yngve videre for å utvikle gården og drifta for å videreforedle det de produserer. og dermed øke verdiskapningen på gården.

Visjonen

Visjonen til gården er at dette på sikt skal vokse, med økt sysselsetting og fortjeneste. Dette skal baseres med dyrevelferd og god relasjon med hver enkelt dyr. Gården skal bli en nasjonal leverandør av kvalitetsmelk eller relasjonsmelk som de sier i Lauvlia.

Kontaktperson: Yngve Røøyen

tlf. 908 87 102

e-post: yngve1506@gmail.com

YX Rindal eller Rindal Bensin & Service AS er kommunens eneste bensinstasjon. Samtidig er de også en av 4 spisesteder med et stort utvalg innen gatekjøkkenmat og pizza, men serverer også tradisjonelle middager.

De ble kåret til årets selveier 2017 YX region midt.

Kontaktperson: Stian Kooyman

tlf. 976 31 926

e-post: rindal@st.yx.no

RBL AS er en allsidig bedrift lokalisert i Rindal kommune. Virksomheten omfatter følgende tre hovedområder:
•Butikk med landbruks, fritids- og byggvarer.
•Bil og landbruksverksted.
•Tanktransport av melk

Og de er forhandlere av snøscootere og ATV'er..

Kontaktperson: Jon Moen

tlf. 71 66 48 00

e-post:

post@landbrukssenter.no


Norges Bondelag avd. Rindal    

Rindal Bondelag er nå en del av Sør-Trøndelag Bondelag som straks blir Trøndelag Bondelag.

Trøndersk landbruk er mangfoldig. I Sør-Trøndelag skyter nye næringer fart og Sør-Trøndelag Bondelag deltar aktivt i prosjekter som har betydning for framtidas landbruk i Sør-Trøndelag.

I Rindal står den tradisjonelle melkebonden sterkt, men det er noen som prøver å utvide driften med egen foredling og produksjon på egne råvarer.

Kontaktperson: Lars Jakob Løset

tlf. 951 75 013

e-post: ljloset@yahoo.no