Lokalt LØFT

KAPITAL FOR FRAMTIDA 

SAMARBEID OM GODE IDEER.......

Vårt formål er å skape bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser og aktivt delta i prosesser som kan bidra til å få realisert andre lokale forretningsideer.

FORMÅL


Vårt formål er å skape bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser ved:


å delta som eier i bedrifter i Rindal og samarbeide med de andre eierne om en videreutvikling av disse


å gi utdanningsstipend til nøkkelpersonell for å bidra til oppbygging av nødvendig kompetanse og slik realisere tiltak som stiftelsen ønsker å delta i aktivt delta i prosesser som kan bidra til å få realisert andre lokale forretningsideer

TJENESTER


Vi kan bidra med en rekke ulike tjenester for etablere og videreutvikling av rindalsk næringsliv, bl.a. disse:


egenkapital i form av aksjekapital e.l.


finansiering av kompetanseutvikling
nettverk med bred fagkompetanse

kandidater til styreverv o.l.


hjelp til å dokumentere og fremme dine idéer og din forretningsplan

STIFTELSEN


Lokalt Løft ble stiftet 1. januar 2000 av Rindal Sparebank. Tanken er å ta i bruk lokal kapital til å skape lokale verdier som hele Rindal kan ha glede av. Lokalt Løft er en stiftelse som ledes av et styre på 5 personer.

STYRET
Styrets leder Atle Norli 

Nestleder Birger Løfald 

Styremedlem Ole Solvik 

Styremedlem Kjellfrid Buseth Holte
Styremedlem Mona Bolme Nonstad

SE MER OM STYREMEDLEMMENE HER