Viktig informasjon til arbeidsgivere som må permittere ansatte

20.03.2020

NAV Trøndelag går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronapandemien. De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

Permitteringsvarsel

Permitteringsvarselet må inneholde følgende:

  • Det skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og at det foreligger underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.
  • Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold
  • Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: Når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Oppdatert informasjon om permitteringer og veiledning til arbeidsgiver finnes her

Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon og digitale selvbetjeningsløsninger på nav.no.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får nødvendig dokumentasjon fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

For å kunne søke om dagpenger, må den permitterte først registrere seg som arbeidssøker. Dette gjøres digitalt. Det er viktig at alle tar seg tid til å registrere CV med kompetanse. Dette er presserende nå som samfunnskritiske funksjoner som helse, brann og sikkerhet bl.a. vil få behov for folk som kan gå inn og gjøre en innsats.

Se her for informasjon og veiledning til den permitterte på nav.no

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

1. Gå til nav.no

2. Klikk på «Hva er din situasjon»

3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»

4. Velg din situasjon

5. Registrer deg - ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil

6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.

7. Registrere CV på arbeidsplassen.no

Veiledningsvideo: CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no

Behov for å snakke med oss?

Dersom du ikke finner svar på nav.no har vi følgende kanaler for arbeidsgivere:

Chat for arbeidsgivere og samhandlere (ventetid må påregnes)

Arbeidsgivertelefonen: 55 55 33 36 (ventetid må påregnes)

Her er også oversikt over våre markedsrådgivere i Trøndelag, som i tillegg til å jobbe med rekruttering og inkludering, kan være behjelpelig med svar om permitteringer under koronapandemien.

Takk for samarbeidet og lykke til alle sammen med de utfordringene vi står i. 

Tilbake