Skisse av ny lønnsstøtteordning - oppdatert

20.12.2021

Skisse av midlertidig lønnsstøtteordning i en kortvarig periode med strenge nasjonale smitteverntiltak i desember 2021 og januar 2022.


Formålet med en ny lønnsstøtteordning er i en kort periode å legge til rette for at arbeidstaker fortsatt kan være i arbeid, herunder drive kompetansebyggende aktivitet, selv om virksomheten er sterkt begrenset av nasjonale smitteverntiltak.

Støtten innrettes med sikte på å dekke deler av virksomhetenes lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert som følge av strenge nasjonale smitteverntiltak.

  • Bedriften søker lønnsstøtte for én og én måned ad gangen.
  • Hver måned er definert som en "tilskuddsperiode", jf. FINs skisse.
  • For å få støtte, må alle være på jobb og alle som eventuelt har vært permittert etter 30/11, tas tilbake innen 21/12.
  • En bedrift kan således (gitt øvrige vilkår) bruke ordningen i desember og unnlate å bruke den i januar. Det er frivillig å bruke ordningen.
  • Samme bedrift kan følgelig ta permitterte tilbake før 21/12/21 og søke lønnsstøtte for disse for desember måned, og samtidig varsle at den samme ansatte vil bli permittert i januar (forutsatt at man bruker 14 dagers varslingsplikt).
  • Det bedriften ikke kan gjøre, er å ha ansatte permittert i desember, og søke lønnsstøtte for dem i januar. Dette er ingen støtte for tilbakehenting. Slik sett er modellen asymmetrisk. Har du permittert i desember, er bedriften utelukket i januar.


Les mer om lønnsstøtteordningen her.  


Mer fleksibel lønnsstøtteordning

For at flere bedrifter skal kunne benytte seg av lønnsstøtteordningen foreslår regjeringen endringer som gir en mer fleksibel beregning av omsetningsfall. Forslaget innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte. 


Dere kan også se dagens webinar fra NHO om ordningen. Trykk på linken under så får dere nyttig og oppdatert informasjon om ordningen.