Vibo Entreprenør AS og Børset og Bjerkset Entreprenør AS fusjonerer og blir 130 ansatte.

16.10.2020
Daglig leder Arne Nordbotn i det fusjonerte selskapet B&B Entreprenør og Yngve Bakken (daglig leder for Vibo Entreprenør AS)
Daglig leder Arne Nordbotn i det fusjonerte selskapet B&B Entreprenør og Yngve Bakken (daglig leder for Vibo Entreprenør AS)

I dag kom meldingen fra daglig leder i i Rindalsbedriften Vibo Entreprenør AS Yngve Bakken og daglig leder i Størensbedriften Børset og Bjerkset Entreprenør AS Arne Nordbotn om at selskapene deres fusjoneres.

VIBO Entreprenør og B&B Entreprenør har fram til nå vært søsterselskaper i samme konsern, med Salvesen & Thams fra Orkanger som største eier. Nå går de sammen og blir et selskap med 130 ansatte og en omsetning på ca 400 millioner kroner i årlig omsetning.

Børset & Bjerkset Entreprenør AS er overtagende selskap i fusjonen, og dette blir også navnet på det nye selskapet. Fusjonen vil formelt tre i kraft 1. januar 2021.

«Selskapene har samarbeidet over lengre tid og har delt felles funksjoner» sier Arne Nordbotn, daglig leder i B&B siden 2014, og styreleder i Vibo det siste året . «Vi slår sammen selskapene da vi mener at det vil gi oss større konkurransekraft i form av at vi kan utnytte kompetansen som kommer kundene til gode på en langt mer effektiv måte. Videre kan vi bygge en sterkere felles kultur» sier Nordbotn. Arne Nordbotn fortsetter som daglig leder for det sammenslåtte selskapet.

«Selskapet ønsker å være en solid og attraktiv arbeidsgiver, og vil fortsatt satse på å ansette lokale fagarbeidere og ingeniører. Vi er opptatt av en stabil arbeidsstokk som bidrar til kvalitet og solid bedriftskultur» sier Nordbotn.

«Fusjonen gir oss bedre muligheter til å ta markedsandeler i vårt geografiske nedslagsfelt, i tillegg vil vi kunne levere prosjekter med enda bedre kvalitet ved at fusjonen muliggjør egne dedikerte ressurser på økonomi, marked, HMS/KS og HR» sier Yngve Bakken, daglig leder Vibo Entreprenør.

Fakta om VIBO Entreprenør AS

  • VIBO Entreprenør AS ble etablert i 2001, og videreførte all virksomhet til Landsem og Løfald Entreprenør AS i Rindal, med erfaring i entreprenørbransjen siden 1971, og M. Botten AS i Surnadal, med tradisjon fra boligbygging og betongvirksomhet fra 1952. Vibo fusjonerte med Kvatro på Orkanger i 2011.
  • I 2018 ble Salvesen & Thams eneeier i selskapet.
  • VIBO Entreprenør har 60 ansatte, og er den største bedriften i Rindal.

Fakta om B&B Entreprenør før fusjonen

  • B&B Entreprenør har hovedkontor på Støren, og er totalleverandør av alle typer bygg og anlegg.
  • Stiftet i Soknedal i 1957
  • Antall ansatte: 75
  • Driftsinntekter i 2019: 233 millioner NOK


Vi i Rindal Næringsforum der Vibo Entreprenør AS er medlem ønsker lykke til med fusjonen og håper det nye selskapet vil fortsette medlemskapet fremover.