Utvidet søknadsfrist - BIO Trøndelag

04.06.2020

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

Viktig informasjon

Utvidet søknadsfrist

Fristen for å søke BIO 2-midler (for mellomstore og store bedrifter) er forlenget til 1. oktober 2020. De søknadene som er innsendt innen den ordinære fristen 1. juni vil bli behandlet i juni. Videre vil innkomne søknader bli behandlet fortløpende. Fristen for å søke Kompetansetiltak for større bedrifter er også forlenget til 1. oktober.

Kompensasjonsordningen

På grunn av uklarheter rundt retningslinjer for kompensasjonsordningen er det nå avklart at BIO-tilskudd ikke inngår i beregningsgrunnlaget for omsetning. Tilskuddet skal ikke regnes som inntekt, og skal derfor ikke avkortes. Les mer om dette på https://kompensasjonsordning.no/avklaringer.

Hvem gjelder ordningen BIO Trøndelag for?

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak for både små, mellomstore og store bedrifter i Trøndelag. Ordningen har ulike vilkår for små og store bedrifter. Velg riktig målgruppe i menyen under og se hvilke vilkår som gjelder for din bedrift.