Trøndelags næringsliv trenger omfattende og målrettede tiltakspakker

19.03.2020

Næringsalliansen for Trøndelag består av alle næringsforeningene i Trøndelag, med til sammen nærmere 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv. Næringsalliansen er positiv til tiltakspakke 1 og 2 som har kommet fra Staten. Det er betryggende at Staten tar signalene fra næringslivet på alvor, og signaliserer ytterligere tiltak basert på innspill fra næringslivet. Samtidig er det dessverre slik at mye mer trengs for at store deler av norsk næringsliv skal komme seg gjennom dette, om situasjonen vedvarer. Vi innser alle at om dette vedvarer over noe eller lengre tid, så vil dette få store konsekvenser også for det offentliges inntekter og ikke minst utgifter i lang tid fremover.

Onsdag 18. mars ble det sendt et samlet innspill til Trøndelagsbenken på Stortinget... (klikk på linken for å se hele brevet)

Forventninger til videre tiltak oppsummert: 

• Kommende tiltakspakker må innrettes slik at en så stor del av næringslivet som mulig kan overleve når aktiviteten nå enten er helt falt bort eller tatt ned til et minimum. 

• Kommende pakker må også innrettes på en slik måte at vi sikrer at også næringslivet raskt kan komme tilbake igjen etter krisen. 

• Skatte- og avgiftsnivå må reduseres ytterligere. 

• Tidsfrister for innlevering av skattemelding/årsregnskap bør vurderes utsatt. 

• Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes helt.0 

• Arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare, samt omsorgsdager for barn, må fjernes helt. 

• Renten må kuttes ytterligere. Banknæringen må utfordres til å kutte tilsvarende og raskere enn det de i dag har anledning til i henhold til regelverket. 

• Bankene må sikres nok kapital til å bistå bedriftene. 

• Tiltakspakken som ble lansert for kulturnæringene må styrkes betraktelig. 

• Støtteordninger fra blant annet Innovasjon Norge må kunne utbetales tidligere enn dagens praksis. • Tiltakene for kompetansehevende tiltak i bedrift og FoU rettet aktivitet på styrkes. 

• Tiltak for å sikre drift av offshoresektoren må iverksettes. 

• Kommunene må sikres betydelige overføringer for å holde hjulene i gang, slik at de er i stand til å ta vare på sine forpliktelser, og sikre sine tjenester til befolkningen og næringslivet. 

• Stortinget må være tydelig på at også fylkene og kommunene må bidra gjennom skatte- og avgiftslettelser og -utsettelser. 

• Offentlig sektor må forsere og igangsette prosjekter som holder bygg og anlegg, samt tilstøtende næringer i gang. 

• Det ønskes tydeligere signaler fra Staten, slik at kommunene håndterer situasjonen på en mer ensartet måte. 

• Det må også forberedes tiltakspakker for markedsføring av reiselivsnæringen den dagen vi er tilbake, for raskt å få næringen på føttene igjen.

SE HELE BREVET HER