Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2022

09.03.2022
Ungdom ønsker sommerjobb! Her elever fra Rindal skole under bygging av et naust ved Igltjønna i samband med et skole-næringslivsprosjekt. På bildet elevene Erik, Milla, Frida, Birger og Arnt Olav, og byggmester Kjetil Storholt fra Merbygg AS. Foto Trollheimsporten.no.
Ungdom ønsker sommerjobb! Her elever fra Rindal skole under bygging av et naust ved Igltjønna i samband med et skole-næringslivsprosjekt. På bildet elevene Erik, Milla, Frida, Birger og Arnt Olav, og byggmester Kjetil Storholt fra Merbygg AS. Foto Trollheimsporten.no.

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for åtte ungdommer. Fire av disse kan være hos kommunen sjøl og fire i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddordninga er et ønske om at ungdom skal bli kjent med arbeidslivet - med de plikter og det ansvar som følger - og at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke.


Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen onsdag 20. april.

LES MER PÅ RINDAL KOMMUNE SINE HJEMMESIDER HER