Surnadal og Rindal Begravelsesbyrå blir Vevang Gravferd AS

17.03.2021

Surnadal og Rindal Begravelsesbyrå AS blir Vevang Gravferd AS. Nytt navn, men samme organisasjonsnummer og de samme folkene.

Et av våre ferskeste medlemmer skifter nå navn og blir til Vevang Gravferd AS. Bjørn Vevang , som nå blir daglig leder, kan fortelle at de bare endrer navn og skifter daglig leder. Ellers er alt ved det samme. De vil etter hvert skifte til ny hjemmeside; vevanggraferd.no. Det vil skje i løpet av våren.

Vevang Gravferd får avdelingskontorer i Surnadal , Rindal, heim, Orkland og Trondheim.

Ny kontaktinfo:

Daglig leder: Bjørn Vevang

E-post: post@vevanggravferd.no

E-post daglig leder: bjorn@vevanggravferd.no 

Vakttelefon: 908 21 488