Strømprisene mot rekordlave nivåer

15.04.2020
Foto: Svorka
Foto: Svorka

Som kjent er det for tiden mange medieoppslag om svært lave strømpriser i markedet. Dette er en positivt nyhet for mange i en tid der både privatpersoner, bedrifter og andre næringsdrivende må forsøke å redusere sine kostnader.

Rindal Næringsforum har bedt vårt lokale energiverk, Svorka Energi AS, om en liten markedskommentar og de bekrefter denne situasjonen med følgende beskrivelse av spotmarkedet:

    • I går (14.04.20) var prisen rekordlav med 2,6 øre/kwh
    • I dag (15.04.20) lå den på 4,92 øre/kwh
    • Strømprisen forventes å ligge på ca 5 øre/kwh ut april, for så å stige opp til ca 7 øre/kwh i mai og juni
    • I Q3 forventes en pris på ca 11 øre/kwh med en stigning til ca 19 øre/kwh i Q4 2020.

Hvis dette «slår til» vil selve strømkostnaden gå vesentlig ned framover, men Svorka sier at de neppe kommer til å «selge» strøm med negativ pris slik noen strømdistributører gjør nå i andre deler av landet. Selv om strømprisen er lav, vil det dessverre ikke ha noen virkning på nettleien. Den vil fortsatt være høy og dermed utgjøre en svært stor del av totalkostnaden.

Rindal Næringsforum vil fortsette å følge opp kommunikasjonen med Svorka og håper at et godt samarbeid med et solid og lokalt eid energiverk kan hjelpe oss i en vanskelig tid framover, kanskje vi til og med kan finne gode tiltak som kan gi oss redusert nettleie?»