Stortinget vedtok ny krisepakke tirsdag kveld 31. mars

01.04.2020

Punkter fra behandlinga av krisepakken

Tirsdag kveld ble tredje og foreløpig siste krisepakke presentert. Her er det en rekke punkter som vil komme både lokale bedrifter, kommunen, kulturinstitusjoner, arrangører og idrettslaget til gode. Vi skal gå nærmere inn i punktene og tiltakene her og gi dere mer utfyllende forklaringer etterhvert. På fredag vil Regjeringen og partene i arbeidslivet bl.a. presentere reglene for kompensasjonsordningen for bedriftene som er blitt rammet hardest av koronaepedemien. 

 • Enighet om at kompensasjonsordningen for dekning av andel av faste kostnader for virksomheter som er hardt rammet av koronaviruset skal gjelde fra mars og i første omgang ut mai måned. Rammene for ordningen er på anslagsvis 50 milliarder kroner i denne perioden. Det legges opp til samarbeid med partene i arbeidslivet i utforminga. Vil kunne forlenges hvis nødvendig.
 • Regelverket for kompensasjonsordningen utarbeides fram mot fredag 3. april, da den presenteres av Regjeringa og partene i arbeidslivet.
 • Kompensasjonsordningen (nedstenging og omsetningssvikt pga smitten) skal gi rettferdig kompensasjon som bidrar til at bedrifter som i utgangspunktet hadde en sunn økonomi kan overleve.
 • Kommuner og fylkeskommuner styrkes med 5 milliarder. Det kommer mer til kommunene i revidert nasjonalbudsjett. Det gir også kommunene mulighet til å hjelpe lokalt næringsliv på en bedre måte.
 • Lav moms ned til 6 prosent fram til 31. oktober.
 • 400 millioner til kompetansetiltak, der mesteparten går til kommunene. Dette er blant annet midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som de minste bedriftene, også ENK, kan søke på. Sjekk din kommune/fylkeskommune om muligheter!
 • 2,5 milliarder kroner ekstra til innovasjons- og etablerertilskudd.
 • Maksimal etablererstøtte bedriftene kan motta økes fra 0,7 til 1,5 millioner kroner.
 • Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet får 1 milliard kroner (tapte billettinntekter).
 • Rammetilskuddet for kommuner økes med 3,75 milliarder kroner (innbyggertilskudd).
 • Rammetilskuddet for kommuner (skjønnstilskudd) økes med 150 millioner kroner.
 • Drift og vedlikehold av riksveier økes med 600 millioner kroner.
 • Forskning og næringsutvikling (Norges forskningsråd) økes med 130 millioner kroner.