Spørreundersøkelse fra Trøndelag Reiseliv

01.12.2020

Trøndelag Reiseliv i samarbeid med destinasjonsselskapene i Trøndelag ønsker å avdekke sentrale problemstillinger som næringen står ovenfor som en årsak av pandemien. Reiselivsnæringen er hardt rammet av restriksjoner, noe som kan føre til at vi mister mangfoldet i opplevelsesnæringen.


Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt som grunnlag for et brev til regjeringen samt andre viktige organisasjoner som NHO, Virke, Innovasjon Norge mm. Undersøkelsen har 19 spørsmål og tar ca 7 minutter. 


Med vennlig hilsen Trøndelag Reiseliv