Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

11.05.2021

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Bare kommunene kan søke, men de fleste sommerjobbene vil være å finne i næringslivet. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordningen, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen tirsdag 18. mai.

Nytt i år er at sommerjobbene må være innenfor ett av fem prioriterte områder i strategien «Et verdiskapende Trøndelag»: 1) Bioøkonomi, 2) Sirkulærøkonomi, 3) Havrommet, 4) Smarte samfunn og 5) Opplevelsesnæringer. Se forklaring på hvilke bedrifter som kommer inn under de prioriterte områdene i handlingsprogram 2020-21 HER 

Det kan gis tilskudd på 7.000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. en ukelønn. Det forutsettes at arbeidsgiveren betaler for resterende uker og at det blir minst tre uker til sammen. Kommunen administrerer ordningen, videreformidler tilskuddet fra fylkeskommunen og formidler regnskap og rapporter fra bedriftene til fylkeskommunen innen 31. august. 

LES MER PÅ SIDENE TIL  RINDAL KOMMUNE