Rindal Sparebank er blitt første Partnerbedrift for Rindal Næringsforum

08.12.2020

Som første bedrift i Rindal Næringsforums historie har Rindal Sparebank i dag skrevet under på en 3-årig Partneravtale. Med dette ønsker de å vise at Rindal som samfunn og næringslivet trenger Rindal Næringsforum

Banksjef Magne Bjørnstad i Rindal Sparebank var raskt ute når vi i næringsforumet lanserte muligheten for å bli en partnerbedrift. Målsetningen med Partneravtalene er å knytte noen av de ledende bedriftene tettere til driften og samtidig danne et partnerforum som blir ei ressursgruppe for styret og forumet for øvrig. De får samtidig mer synlighet på våre nettsider og  på våre arrangement. De vil også være synlige og et viktig bidrag i å utvikle Optimistkonferansen som vi jobber med for å bli lansert i ny "drakt" og form i 2021.

Som en del av avtalen vil Rindal Næringsforum være med å arrangere egne «samarrangement» med partneren, enten i partners lokaler og/eller med innlegg og presentasjon av partner, partners produkter og tjenester.

Partneravtalen inkluderer også medlemskap i Rindal Næringsforum.

Det er inntil 5 lokale bedrifter om kan tegne Partneravtale og vi har allerede flere som har signalisert og er i ferd med å beslutte at de skal inngå en slik avtale.

Les mer om Partneravtalene her: PARTNERAVTALE