Rindal kommune får kr. 250 000 for å støtte lokale bedrifter.

27.02.2021

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar. Trøndelag får i alt vel 45 millioner til fordelingen mellom kommunene. Rindal kommune får kr. 250 000 av disse. Dette er også minstesatsen.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland  forteller at mange virksomheter rundt omkring i landet er svært hardt rammet av de skjerpede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret. Det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best og vet hvor skoen trykker. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg igjennom krisen.

Rindal Næringsforum ser frem til å samarbeide om å bruke disse pengene på best mulig måte for vårt næringsliv.

Lokale aktører innen reiseliv, servering og ikke minst kultur er aktuelle for støtte i den nye ordningen mener flere av kommunene rundt i landet.

- Enkeltpersonforetak er av dem som er hardt rammet nå, spesielt innenfor kulturnæringene. Derfor mener flere at personer og bedrifter må få mulighet til å melde seg og søke på en enkel og treffsikker måte.

I følge næringsminister Iselin Nybø  så får kommunene betydelig frihet til å støtte de virksomhetene som trenger det mest. Det kan for eksempel være virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene som har opplevd økte kostnader eller økonomisk tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Bevilgningen skal også fungere som en ventilordning for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

- Dette har vært en viktig prioritering fra oss for å hjelpe de som ikke nødvendigvis treffes like godt av kompensasjonsordningen. Nå kan kommunene raskt og effektivt hjelpe bedrifter som blir hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter innen reiselivs- og serveringsnæringen.

Les tilskuddsbrevet til kommunene her