Omstillingsordning for eventbransjen 

08.03.2021

Søknadsfrist 22. mars 

Foto: UNSPLASH / ARANXA ESTEVE
Foto: UNSPLASH / ARANXA ESTEVE

Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av smitteverntiltakene og endringer i markedet i forbindelse med koronapandemien. Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon. Gjennom denne ordningen kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om støtte til å gjennomføre utviklings- og omstillingstiltak.

Bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer kan søke om tilskudd.

Rammen er 50 millioner kroner. Ordningen er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et gjennomsnittlig omsetningsfall på minimum 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Ordningen gjelder små, mellomstore og store bedrifter i hele landet, inkludert Svalbard.

SE OPPTAK AV WEBINAR OM OMSTILLINGSORDNINGEN HER - (gå ca. 11 min. ut i  presentasjonen)

Les mer om omstillingsordningen på sidene til Innovasjon Norge HER 


 • Hvem kan søke?

 • Krav til søker

 • Hva kan det søkes om støtte til?

 • Periode

 • Hvilke typer kostnader kan støttes?

 • Hvor stort beløp kan det søkes om?

 • Forholdet til andre støtteordninger

 • Dette legger vi vekt på

 • Krav til søknaden

 • Utbetaling

 • Søknadsfrist: 22. mars 2021

 • Annen informasjon