NYHETSBREV fra daglig leder

08.04.2021

Daglig leder i full jobb fra 1. april 

Det er slettes ingen spøk! Som meddelt etter årsmøtet har styret besluttet at jeg som daglig leder går opp til 100% fra 1. april. Dette vil gjøre at jeg kan bruke enda mer tid på det lokale næringslivet og Rindals-samfunnet ellers.

Det er mange oppgaver som ligger foran oss som vil kreve sin tid. Vi er fortsatt inne i ei utfordrende tid ei stund til før vi forhåpentligvis vil åpne samfunnet sakte, men sikkert. Det vil være flere bedrifter som fortsatt vil slite, men generelt i det lokale næringslivet har det så langt gått rimelig greit. Likevel er det nå fremover vi får se hvem som har sterk nok rygg. Vi håper selvsagt at myndighetene er med og sikrer det eksisterende næringslivet over den siste kneika. Mulighetene er i alle fall foran oss. Vi har også skrevet en samarbeidsavtale med Opplev Rindal som gjør at de nå er et fagforum innen reiseliv, kultur og opplevelse i næringsforumet.

En av de siste nyhetene som er med på å gjøre hverdagen litt bedre for noen er åpningen for å bruke modulvogntog opp til 25 meter på fylkesvei 65. Spesielt for våre industribedrifter er dette godt nytt og gjør at vi kan være med å konkurrere med de europeiske aktørene på mer like vilkår. 

Noe av det som det nå jobbes med fremover er følgende;

 • Etablering av et regionalt industrinettverk
 • Lokalt Løft
 • Forskjellige kurs- og kompetansehevingsprogram
 • Regionalt reiselivs- og opplevelsesprosjekt
 • Hytteservice
 • Torgdagen (som vi håper å få gjennomført 3. juli)
 • Norsk Vandrefestival 6. - 8. august
 • Den Store Hyttedagen 16. oktober
 • Optimistkonferansen
 • Medlemsmøter - de første beskrevet under her

Informasjonsmøte i slutten av april: Kommunale innkjøpsrutiner, næringsfond og Lokalt Løft.

Rindal Næringsforum vil i samarbeid med Rindal kommune representert ved ordfører og kommunedirektør invitere til et felles informasjonsmøte i slutten av april med tema; kommunale innkjøpsrutiner, næringsfond og Lokalt Løft. Det har vært en del usikkerhet og sett utenfra; litt uryddighet når det gjelder kommunens anskaffelsespraksis på tjenester. Da spesielt når det gjelder bruk av lokale håndverksbedrifter. 

Rindal Næringsforum har derfor allerede hatt et møte med kommunen der vi har blitt enige om å arrangere dette fellesmøtet der kommunen informerer om gjeldende praksis. De vil også informere om det kommunale næringsfondet. Som representant for Lokalt Løft vil jeg fra Rindal Næringsforum informere om mulighetene for å skape lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser gjennom stiftelsen.

Informasjonsmøte i slutten av mai; Trollheimen-dammene i Folddalen

Før påske fikk vi en oppfordring fra noen av medlemmene til å se på hvilke muligheter som finnes i forbindelse med arbeidene i Folddalen og damanleggene der. Jeg har vært kontakt med flere i Skanska-systemet som er tilknyttet prosjektet og har avtalt med Bjørnar Høistad som er prosjektleder i Folldalen at vi i slutten av mai skal samles til et felles informasjonsmøte. 

De er ennå inne i en riggeperiode akkurat nå der de har og vil bruke noen få lokale aktører. De vil etter hvert ta inn flere lokale aktører når selve prosjektet starter. Deres mantra er "Vi bygger et bedre samfunn" og da er lokal tilknytning utrolig viktig for dem. Ved å samle aktuelle aktører slik vi nå planlegger, sparer vi Skanska for veldig mye tid. Vi skal holde tett dialogen fremover. Vi er også oppfordret til å samarbeide med Surnadal og jeg vil snarest ta kontakt med Surnadal Næringsforening for å arrangere et felles informasjonsmøte her i Rindal (Attanova). Jeg vil snart få en oversikt over hvilke type leverandører og næringsaktører Skanska vil være interessert i å samarbeide med. Dette for at de av dere som er aktuelle blir invitert til møtet.

Så det blir et informasjonsmøte om Trollheimen-dammene i slutten av mai.

Flere nye medlemmer

Det siste året har det kommet til mange nye medlemmer i Rindal Næringsforum og dermed er vi 65 medlemsbedrifter. Dette er veldig positivt og er med på sikre økonomi til at vi kan jobbe enda mer med å sikre arbeidet med lokalt næringsliv. I tillegg er det med å økt bransjebredde i medlemsmassen. I desember 2020 og hittil i 2021 har følgende bedrifter blitt medlem i Rindal Næringsforum: • Børset Bygg AS - Rindal
 • Amfi Kreativ AS - Surnadal
 • Rindal Auto AS - Rindal
 • Lediard Foto AS - Surnadal
 • Bertelsen Gravferd AS - Heim

Vi ønsker disse hjertelig velkommen!


Da bretter jeg opp ermene!

Nå vil jeg bare brette opp ermene for å gjøre en best mulig jobb - og for å kunne gjøre det enda bedre er jeg avhengig av engasjement blant medlemmene; Ta kontakt! Jeg vil forsøke å besøke så mange av dere som mulig i løpet av det kommende året.


Tom Godtland

Daglig leder