Ny ordning skal gjøre sesongarbeid i landbruket mer gunstig

02.04.2020

Hentet fra FriFagbevegelse

Dagpengemottakere som jobber i landbruk, trenger bare å føre halvparten av antall arbeidstimer på meldekortet.

Samtidig som antall permitterte og arbeidsledige er rekordhøyt på grunn av koronasituasjonen, trenger landbruket arbeidskraft. For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i landbruket fordi dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket.

For at det for permitterte og arbeidsledige skal lønne seg å jobbe i landbruket innføres en ny ordning for timeføring på meldekortet, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

- Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør det attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Puma gir permitterte tilsette full lønn, mens toppsjefane får lønnskutt

Regjeringen har allerede gjort det lettere for utenlandske sesongarbeidere å komme inn i landet slik at de kan jobbe i landbruket, på tross av de strenge koronareglene. Endringene innebærer at EØS-borgere som skal begynne i et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri, ikke skal bortvises.

Behovet for arbeidskraft er særlig stort for bønder som driver med frukt og grønnsaker. Der trengs det mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager.