NY OMMSTILLINGSPAKKE: 850 millioner kroner til omstilling av reiselivs, serverings- og eventnæringen

19.05.2021

Regjeringen har stilt til disposisjon 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs- event- og serveringsnæringene slik at de kan gjennomføre prosjekter som kan bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra reiselivs-, event- og serveringsnæringene til andre næringer der ressursene kan utnyttes bedre.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Denne typen prosjekter vil derfor kunne prioriteres i denne utlysningen.

LES MER HER 

Gratis webinar fredag 21. mai kl. 12.00

innovasjon Norge holder et gratis webinar via Teams der de vil informere om tilskuddsordningen.

Innovasjon Norge ønsker gjennom dette webinaret å forklare hva ordningen går ut på - og det vil være mulig å stille spørsmål.

Dere finner mer informasjon om dette her