Ny kompensasjonsordning for næringslivet for september 2020 til februar 2021

17.12.2020

Viser til informasjon om ordningen her: https://www.kompensasjonso

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.

I den nye ordningen legges det opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling. Søkere må benytte godkjent autorisert regnskapsfører eller revisor. Det stilles krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn.

Vi gjør oppmerksom på at forskrift for denne ordningen ikke er formelt vedtatt, og det tas forbehold om at det kan komme mindre endringer i regelverket.

Om du ikke benytter godkjent regnskapsfører eller revisor i dag er det viktig at du gjør en avtale på dette i god tid. Du kan også begynne å samle nødvendig dokumentasjon for søknadsperiodene. Bruk tiden godt frem mot jul. Det vil bidra til at søknadsprosessen og utbetalingen kan skje i løpet av få dager.

Finn en autorisert regnskapsfører
(oversikt over autoriserte regnskapsførere som er medlemmer av Regnskap Norge)

Finn en revisor
(oversikt over statsautoriserte revisorer som er medlemmer av Revisorforeningen)

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknader for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, Finn en revisor kan sendes inn fra 18. januar 2021. Søknad for januar og februar 2021 kan sendes inn i mars.

Du kan kontakte vår veiledningstjeneste på telefon fra  4. januar 2021

Grete Elshaug 

næringsrådgiver

Rindal kommune