Ny kompensasjonsordning for bedrifter.

27.03.2020

Regjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter

Regjeringen foreslår at staten dekker en del av de faste utgiftene for bedriftene som er koronarammet. Den anslås å være 10-20 milliarder kroner per måned.

Forslaget ble lagt fram fredag morgen.

- Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser sies det fra Regjerings hold.

Penger på konto innen tidligst cirka 20. april

Ambisjonen for kompensasjonsordningen er at pengene skal være på konto innen tre uker, til bedriftene som trenger det.

Dette innebærer at penger til de som har behov og søker gjennom ordningen tidligst kan ha pengene på konto tidligst rundt 20. april.

Dette vil bli den omtrentlige saksgangen:

 • Regelverket skal være på plass innen fredag 3. april.
 • Den enkelte bedrift søker i en selvbetjent digital portal.
 • Informasjonen «vaskes» mot informasjon fra relevante offentlige databaser.
 • Det etableres en betalingsordre.
 • Denne går rett fra den digitale løsningen, via bank og inn på bedriftens konto.

Og så sier finansministeren at den eksterne ambisjonen er tre uker, mens den interne ambisjonen er 2-3 uker.

Næringsminister Iselin Nybø presiserte følgende:

 • En unik ordning, aldri gjort før i landet.
 • Nevner frisører som eksempler på ei yrkesgruppe som er hardt rammet.
 • Nevner også store deler av varehandelen.
 • Detaljene neste uke, men mener at de som er pålagt å stenge ned som følge av virus-utbruddet får en høyere kompensasjonsgrad.
 • Dekker ellers ikke alt 100 prosent, fordi regjeringen mener at vi må dele på kostnadene.
 • Roser samarbeidet med organisasjonene, og takker for innspill fra enkeltbedrifter og næringsaktører ellers.