Pressemelding: NASJONALE KORONATILTAK - innspill fra Næringsalliansen for Trøndelag

13.12.2021

Nye restriksjoner i desember 2021 krever innføring av kraftigere virkemiddelpakker

Næringsalliansen for Trøndelag har i dag levert et innspillsbrev knyttet til de nasjonale koronatiltakene som trådte i kraft 09.12.21.

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv. Rindal Næringsforum er en del av alliansen og dermed med på dette innspillsbrevet. 

På vegne av trøndersk næringsliv er alliansen særdeles opptatt av å synliggjøre hvilke konsekvenser de nye nasjonale tiltakene får, og samtidig peke på hvilke kompensasjons- og støtteordninger som bør innføres for å bøte på de negative effektene.

Vi trenger tiltak som bidrar til at bedriftene våre kommer seg gjennom også denne delen av pandemien, og som gjør dem i stand til å drive videre når tiltakene trappes ned. Det vises ellers til vedlagte brev som i dag er sendt til aktuelle regjeringsmedlemmer samt til stortingsbenken for Trøndelag.

Med vennlig hilsen,

Næringsalliansen for Trøndelag

Berit Rian
Leder Arbeidsutvalget(og adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen)