Nå kan du søke om lønnsstøtte

17.02.2022

Lønnstøtteordningen

Ordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte. Ordningen gjelder for desember 2021 og januar og februar 2022. 

 • Du kan søke om støtte for januar og februar 2022 fra 10. april 2022. 
 • Endelig søknadsfrist for alle støttemånedene er 10. mai 2022.
 • Stortinget har vedtatt en midlertidig lønnsstøtteordning som gjelder for desember 2021, og januar og februar 2022. Søknadsportalen åpnet 10. februar. 

  Den nye midlertidige lønnstøtteordningen innebærer at foretak i en kort periode får dekket deler av sine lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert på grunn av omsetningsfall som følge av bestemte nasjonale smitteverntiltak som ble innført i desember 2021. 

  Slik beregnes støtten

  Omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne med omsetningen samme måned to år tidligere, det vil si desember 2019, januar 2020 eller februar 2020. Alternativt kan omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne omsetningen i hver av støttemånedene med gjennomsnittet av omsetningen i oktober 2021 og november 2021.

  Ansatte kan ikke ha blitt helt eller delvis permittert fra og med 1. desember 2021 til og med utgangen av perioden det søkes støtte for. Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021.

  Lønnsstøtten kan ikke overstige 80 prosent av lønnskostnad (inkl. arbeidsgiveravgift) for de ansatte som ellers ville blitt permittert eller mistet jobben, ellers vil det bli regnet som ulovlig statsstøtte i henhold til EØS-avtalen. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

  Søknadsportal

  Skatteetaten forvalter ordningen. Søknadsportalen åpnet 10. februar 2022 for søknader om lønnsstøtte for desember 2021. Søknader for januar og februar kan sendes inn fra 10. april og endelig søknadsfrist for desember, januar og februar er 10. mai. Med ordningen følger en innsynsløsning som sikrer åpenhet om hvilke bedrifter som mottar støtte.  Spesielt for konsern

  Vilkårene for å få støtte er de samme for konsern, men i tillegg er det noen egne regler for konsern:

  Søknad - Beregning av omsetningsfall 

  • Maksimalt 40 000 kroner per ansatt per støttemåned
  • Maksimalt 15 000 kroner per lærling per støttemåned
  • Maksimalt støttebeløp for foretaket er

   • 47 millioner kroner for desember 2021

   • 47 millioner kroner for januar 2022

   • 40 millioner kroner for februar 2022

    Dette gjelder også for konsern, uavhengig av om konsernet søker samlet eller hvert foretak for seg

  Foretakets totale støttebeløp kan ikke overstige foretakets omsetningsfall i kroner i støttemåneden.

  Avkortninger i støttebeløpet

  Støttebeløpet som foretaket kan få per ansatt er begrenset til maks 80% av lønn tillagt arbeidsgiveravgift, og fratrukket refusjoner og tilskudd fra NAV.

  Eksempel

  Støttebeløpet avkortes også ved:

  1. Fall i lønnskostnadene sammenlignet med referanseperioden

  2. Støtte fra andre offentlige ordninger