Nå kan du søke om kompensasjon for tapt varelager

14.06.2021

Virksomheter som ble stengt eller fikk full skjenkestopp i periodene november - desember 2020 og januar - februar 2021 kan fra og med 9. juni søke om å få kompensert tap av ferskvarer eller andre bedervelige varer som var bestilt før pålegget om stenging. Dette gjøres ved å sende en ny søknad om kompensasjon for denne perioden, uavhengig om man allerede har mottatt ordinær kompensasjon for samme periode.


Virksomheter som ble stengt fom. mars 2021 kan inkludere en slik søknad i den ordinære kompensasjonsordningen. I begge tilfeller dekkes kostnaden 100 %, men bare om totalbeløpet for kompensasjon overstiger 5000 kr.

LES MER