Lauvlia gård - Nytt medlem i Rindal Næringsforum

25.11.2019

Vi i Rindal Næringsforum ønsker å bidra til vekst i alle bransjer i kommunen. Og da er det ekstra gledelig at flere i landbruket, bygdas største bransje, vil være medlemmer i forumet. Sjøl om Norsk Bondelag avd. Rindal er medlem så er det ekstra kjekt at de enkelte gårdene med ønske om utvikling også ønsker eget medlemskap. 

Lauvlia gård er et bureisningsbruk fra 1922 i Rindal kommune. Her bor Yngve og Maren sammen med 30 kyr og 150 sauer. Det var oldefaren til Yngve som brøt opp jorda her med hest og stubbryter. Brukerne på gården har alltid hatt stort fokus på dyrevelferd ogoppfølging av hver enkelt ku. Dette vises med flere premieringer til gården på kvalitetsmelk.

Gårdsfolket har gjennom generasjonene videreformidlet kunnskapen som gir den gode smaken på melka som Lauvlia gård har. Den gode relasjonen mellom bonden og kua er viktig for smaken. Dette gir det Yngve kaller relasjonsmelk.

Og nå satser Maren og Yngve videre for å utvikle gården og drifta for å videreforedle det de produserer. og dermed øke verdiskapningen på gården.

Visjonen

Visjonen til gården er at dette på sikt skal vokse, med økt sysselsetting og fortjeneste. Dette skal baseres med dyrevelferd og god relasjon med hver enkelt dyr. Gården skal bli en nasjonal leverandør av kvalitetsmelk eller relasjonsmelk som de sier i Lauvlia.