Krisepakke 3

19.03.2020

Stortinget legger nå frem det de kaller KRISEPAKKE 3. Den inneholder bl.a. et kutt på 4% for arbeidsgiveravgiften i 2 måneder. Det er også en diskusjon og forslag på å begrense utbytte for bedrifter som mottar statlig støtte. Det er bestemt at de som sitter med førstelinjetjenesten som kommune, NAV og helse skal ha ubegrenset tilgang på penger. Det vil komme flere krisepakker både før helga og rett etter. Vi vet at det er flere bransjer som ikke har fått noe hjelp av de tiltakene som er lagt frem, men vi vet at flere bransjeorganisasjoner jobber med å få på plass avtaler. Næringsalliansen i Trøndelag har på vegne av næringslivet og næringsforeningene i Trøndelag bl.a. kommet med en rekke forslag til til overfor Trøndelagsbenken på Stortinget. Dette ble sendt i går tirsdag etter et nettmøte med vel 20 næringsforeninger i fylket.. Vi representerer nærmere 5 000 medlemsbedrifter.

Rindal Næringsforum har akkurat sendt ut en spørreundersøkelse om Koronakrisen i næringslivet i Rindal til bedriftene i Rindal. Vi oppfordrer alle som har mottatt denne om å svare.