Koronamidler fra næringsfondet

08.07.2020

Midlene kommer fra staten og er en del av den såkalte tiltakspakke 3 i forbindelse med koronakrisa. Rindal kommune har via fylkeskommunen fått tildelt ca 930.000 kr til sitt næringsfond til å støtte lokale bedrifter etter søknad. I tillegg kommer 100.000 kr som tilbakeføres til kommunen fra det regionale næringsfondet for Orkdalsregionen. 


Hvordan søke støtte?

Alle lokale søkere må søke til Rindal kommune via portalen www.regionalforvaltning.no. Det er bare der en kan søke om slike midler fra næringsfondet. Alle kommuner er pålagt å benytte seg av denne løsninga.

Formannskapet behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra rådmannen. Første ordinære tildelingsrunde blir i formannskapets møte 26. august, og for å være med der må søknader sendes inn før 12. august. For søknader det haster helt særskilt med, har ordføreren myndighet til å fatte vedtak i ferietida. Det er derfor mulig å søke straks.

Siste frist settes formelt til 31.12.20, men søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn, så det er lurt å være raskt ute. Det er mulig å sende flere søknader. For midlene fra regionrådet kan fristen kanskje bli forlenga senere.

LES MER HER!