Kompensasjonsordningen for næringslivet er klar!

18.04.2020

På denne nettsiden vil du finne informasjon om og søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet.

Er foretaket ditt pålagt å stenge av staten, kan du søke om tilskudd nå. 


Andre foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan søke fra 20. april. 


Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av

  • hvor mye omsetningen har falt,
  • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
  • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Informasjon fra regjeringen:

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste.