Søknad om kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende (ENK, DA/ANS) og frilansere

04.05.2020

Dette er en ny og midlertidig ordning som er opprettet som en følge av koronasituasjonen. Den er for deg som er selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser som helt eller delvis har tapt inntekt på grunn av koronautbruddet.

Er du selvstendig næringsdrivende må du enten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Selskapet må være registrert før 1. mars 2020.

Er du frilanser må du sjekke om oppdragene dine er registrert som "Frilanser, oppdragstaker, honorar". Dette sjekker du på skatteetatens sider: www.skatteetaten.no/skjema/mine-inntekter-og-arbeidsforhold/

Ordningen trådte i kraft 14. mars 2020. I søknaden oppgir du fra når inntektstapet ditt startet. Du må selv dekke de første 16 dagene med inntektstap. Det betyr at om inntektstapet ditt startet 14. mars kan du søke om kompensasjon fra 30. mars 2020.

Du må søke etterskuddsvis måned for måned. Hvis du har inntektstap i mai, kan du tidligst søke kompensasjon for denne måneden i begynnelsen av juni.

Sjekk om du kan søke

For å kunne søke kompensasjon for tapt inntekt gjennom denne ordningen, må du

  • være fylt 18 år
  • ikke ha fylt 67 år
  • ha tapt inntekt (ikke tapte oppdrag) som følge av koronasituasjonen
  • ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet
    • Hvis du er frilanser og mottar dagpenger, eller forskudd på dagpenger, kan du ikke søke om denne kompensasjonen

Vi vil nå stille deg noen spørsmål som avgjør om du kan søke, og om du kan ha rett på denne kompensasjonen.

Gå inn her: INNTEKTSKOMPENSASJON