Kan vi ta inn permitterte i permisjonstiden?

30.03.2020

Det er mange bedrifter som nå permitterer flere av sine ansatte. Noen ganger er det slik at en ikke kan sende håndverkere ut på byggeplasser og lignende. Så dukker det opp muligheter der de kan reise ut allikevel og da trenger de arbeiderne tilbake i jobb. Hvordan påvirker dette bedriften og den ansatte? 

Rindal Næringsforum er i jevnlig kontakt med sine medlemsbedrifter og da dukker det opp en del spørsmål. Og et av disse er om permitteringer som flere nå må ty til. Og da om hvordan det blir når de får muligheten til å bruke ansatte som er permittert. 

Svaret er som følger; Det går helt fint!

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger er endret fra 50% til minimum 40% fra 20. mars 2020.

Det er anbefalt å tilrettelegge for mer bruk av "rullerende permittering", da blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere. 

Ved jobb over 60% i tre meldekortperioder, 6 uker, anses permitteringsperioden som over. Da må en ha et nytt varsel og søke dagpenger på nytt ved forlengelse.

Men i disse tider endres regelverket raskt - følg med på nav.no