INVITASJON: Medlems- og informasjonsmøte 29. april

15.04.2021

Som nevnt i tidligere nyhetsbrev vil vi nå invitere alle medlemsbedrifter til et medlems- og informasjonsmøte om kommunale innkjøpsrutiner og tilskuddsordninger.

Hovedmålet er å informere og diskutere kommunens innkjøpsrutiner og bruken av lokalt næringsliv.

Vi ønsker også å informere om det lokale virkemiddelapparatet med kommunale næringsfond og -tilskudd. Vi vil også informere om Lokalt Løft sine formål og dets muligheter.

Dato: Torsdag 29. april

Tid: kl. 14.00 - 16.00

Sted: Attanova, Rindalshuset

PROGRAM

  • Innledning ved Rindal Næringsforum - daglig leder Tom Godtland
  • Innkjøps- og anskaffelsesrutiner og - regler i Rindal kommune - kommunedirektør Mons Otnes
  • Nye koronamidler - kr. 500 000,- - retningslinjer etc. - Rindal kommune - Grete Elshaug
  • Næringsfondet - det ordinære - retningslinjer, rammer etc. - Rindal kommune - Grete Elshaug
  • Lokalt Løft - deltakelse i lokale bedrifter og "fødselshjelper - Tom Godtland
  • Spørsmålsrunde (kan også tas underveis)

Arrangør: Rindal Næringsforum sammen med Rindal kommune

PÅMELDING klikk her

Pga. koronarestriksjonene må vi ha forhåndspåmelding. Vi har 65 sitteplasser. For at flest mulig bedrifter skal kunne delta har vi satt en begrensing på 2 deltakere pr. bedrift.