Innspill om tiltakspakker fra Næringsalliansen for Trøndelag

05.11.2020

- krever gjeninnføring av kraftigere virkemiddelpakker 

Til Næringsminister, Finansminister, Kulturminister, Næringskomiteens medlemmer, Finanskomiteens medlemmer, Familie- og kulturkomiteens medlemmer, Stortingsrepresentanter fra Trøndelag 

Nye tiltak lansert 5. november 2020 krever gjeninnføring av kraftigere virkemiddelpakker 

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

Næringsalliansen ser med uro på at smittetallene har en stigende kurve i regionen og i Norge den siste tiden, og vi har forståelse for at det nå iverksettes strengere tiltak for å begrense smitte og få situasjonen under kontroll. Men strengere tiltak må også medføre at staten justerer opp sine virkemiddelpakker. 

Med de nasjonale tiltakene som i dag ble lansert vil aktivitetsnivået i Norge tas ned. Dette vil påvirke store deler av næringslivet, ikke minst serveringsbransjen, reiselivet og kulturfeltet. Når det anbefales at folk skal holde seg hjemme og unngå sosial kontakt får det umiddelbare konsekvenser for bransjen som nå mottar mange avlysninger. At tillatte gruppestørrelser også endres, medfører at en del arrangementer må avlyses da de ikke lar seg gjennomføre. Innskrenking av skjenketid medfører videre at mange utesteder igjen må stenge.


Følgende justeringer av tiltakspakker må iverksettes umiddelbart:

  • Kompensasjonsordningen med 50% dekning av faste uunngåelige kostnader må styrkes og økes til 80%.
  • Tap på varelager som følge av at en må holde stengt og ikke får omsetning på allerede innkjøpte varer med kort holdbarhetstid må tas med i kompensasjonsordningen.
  • To dages lønnsplikt ved permittering må gjeninnføres fra og med i dag.
  • Momssatsen må holdes på 6%.

Med vennlig hilsen,
Næringsalliansen for Trøndelag
Berit Rian
Leder Arbeidsutvalget (og adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen)