Daglig leder opp i 100% stilling, men det ble ikke valgt ny styreleder.

24.03.2021
Daglig leder Tom Godtland - foto Trollheimsporten
Daglig leder Tom Godtland - foto Trollheimsporten

Tirsdag 23. mars ble årets årsmøte for Rindal Næringsforum gjennomført. Nytt styre ble valgt, men uten at det ble funnet en ny styreleder etter at Odd Inge Løfald ikke ønsket gjenvalg. Det hadde ikke lyktes valgkomiteen å finne en erstatter. Dette betyr at mer av arbeidet vil falle på daglig leder Tom Godtland som nå går opp i 100% stilling fra 1. april.

Årsmøtet foregikk i sømmelig forhold og helt i tråd med smittevernreglene i Attanova i Rindalshuset. Rundt 20 av medlemsbedriftene var til stede og var enstemmig med og vedtok både årsberetning, regnskap inkludert øking av medlemskontingent og valget av nytt styre og valgkomite. Som nevnt hadde ikke valgkomiteen klart å få på plass en ny erstatter til ledervervet etter at Odd Inge hadde valgt å ikke ta et gjenvalg. Dermed blir det daglig leder Tom Godtland som sammen med nestleder Marit Mogset og et høyt kompetent styre skal lede næringsforumet i året som kommer.

Etter at årsmøtet gikk det nyvalgte styret sammen og besluttet at daglig leder som fra 1. februar har vært permittert i 50% fra 1. april vil gå opp i 100%. Dette var basert på nye økonomiske avtaler og oppgaver for næringsforumet dette året som gjør at ei fullstilling kan finansieres. Dette vil gjøre at daglig leder nå er til stede og vil jobbe for de 65 medlemmene på full tid slik medlemmene har ønsket. Etter at det ble ansatt daglig leder i næringsforumet har det kun vært i 50% stilling i kombinasjon med ei 50% stilling for Rindal IL. Disse sa opp samarbeidsavtalen med virkning fra 1. februar 2021.

De nye styret ble som følger;

Nestleder - Marit Mogset ( var ikke på valg)

Styremedlemmer:

Yngve Røøyen (gjenvalgt)

Arnhild Foseide Fagerholt (var ikke på valg)

Randi Holte (var ikke på valg)

Mari Kristin Bolme (var ikke på valg)

Varamedlemmer:

Bjørn Ranheim (var ikke på valg)

Åse Børset (var ikke på valg)

Jon Moen (var ikke på valg)

Det ble også vedtatt nye satser for medlemskontingenten: Sammen med økning  i antallet medlemmer (65 i 2021) har dette allerede i år gitt en inntektsøkning for næringsforumet på ca. kr. 130 000 (over en dobling fra 2020). I tillegg vil flere Partneravtaler øke dette tallet ytterligere.

Virkelighet, Visjon og Veien videre - og litt Ville idéer

Før hovedmøtet ble avsluttet  hadde daglig leder en gjennomgang av dagens virkelighet, visjon og veien videre for næringsforumet. Her er presentasjonen som forteller litt av det som ble lagt frem på møtet. 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET (tykk på knappen under her)