Informasjon til bedrifter fra Bedriftshelsetjensten

18.03.2020

Til alle bedrifter!

Det er nå spesielt viktig å gjøre risikovurderinger for å kunne forebygge smitte!

Koronaviruset påvirker den enkelte av oss - og samfunnet vårt slik vi kjenner det. Dette er noe bedriftene og vi må forholde seg til, uten å kjenne til hvordan utviklingen blir. En kan kjenne på en utrygghet og manglende kontroll parallelt med smitteprognoser og medieoppslag.

Midtnorsk-HMS-Senter har forståelse for at det finnes mange bedrifter som i denne særsituasjonen ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til smitte i sin arbeidshverdag, eller har kunnskapen som er nødvendig for å best mulig ivareta den enkelte arbeidstaker - her er det viktig å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets anbefalinger. Økt kunnskap om smitte og forebygging kan være et viktig redskap for å bidra til visshet og økt trygghet i - og under en Pandemi.

Midtnorsk-HMS-Senter tilbyr derfor informasjon og kunnskap som individuell rådgivning til deg som arbeidsgiver, eller til ansatte. Vårt hovedfokus vil da være Koronasmitte og hvordan du skal gjennomføre Risikovurdering i forhold til Koronasmitte i din bedrift.

Vi tilpasser informasjonen og risikovurdering opp imot bedriften - tema som vil være aktuelt for oss å fokusere på er virus, hvordan Koronavirus smitter, hvordan en best kan beskytte seg imot smitte, hensiktsmessige tiltak en kan iverksette for å unngå smitte, hva den enkelte kan gjøre selv - og hvordan bedriften kan ivareta sine ansatte på best mulig vis i en slik særsituasjon vi nå står i.

Vi har utarbeidet skjema tilpasset denne risikovurderingen og sender den ut gratis til alle på forespørsel.

Vi oppfordrer derfor bedrifter som har behov for økt kunnskap og bistand i dette arbeidet om å ta kontakt med oss!

Vi har noe redusert kapasitet en periode og vil være enklest å nå på'

FOR MER INFORMASJON SE HER!   

mail: post@mhms.no 

eller monica@mhms.no