Ikke midler til å støtte næringsutvikling i Rindal ?

25.11.2019
Fra styrelederen
Fra styrelederen

Hva betyr dette?

FRA STYRELEDEREN

Rindal Næringsforum merker seg med stor uro at Rindal kommune synes å være opptatt av å gi klare signaler om at det ikke må være forventninger om at kommunen vil være i stand til å drive en aktiv næringspolitikk framover. Signalene følges opp både med en e - post til Rindal Næringsforum som vi ble bedt om å distribuere til alle medlemsbedriftene, og klare administrative uttalelser i avisa Sør - Trøndelag tirsdag 12.11.19.

Rindal Næringsforum skal være en interesseorganisasjon for alle næringsdrivende i Rindal, og i tillegg være medlemmenes samarbeidsorgan med Rindal kommune. Rindal Næringsforum har en administrativ ressurs i 50% stilling, foreløpig finansiert ut 2020. Resten av arbeidet gjøres på frivillig dugnadsbasis. Vi spør oss derfor: Hvilke konsekvenser har det for vårt arbeid når en så viktig samarbeidspart som Rindal kommune så klart signaliserer at det ikke må forventes at de kan bidra noe særlig?

Mye av utviklingsarbeidet består av å lære av hva andre har lykkes med og ikke. Det som har skjedd i Orkdal og nå senest på Løkken, skyldes trolig i stor grad at en kommune har vært villig til å bidra med investeringer i framtidig utvikling og lønnsomme bedrifter. For å investere må en ha kapital som kan forvaltes langsiktig, ikke kapital som brukes opp til kortsiktige driftstiltak.

Vi har nylig hatt en valgkamp. Alle partiene med liste i Rindal understreket gang på gang hvor viktig det var med en positiv befolkningsutvikling og en aktiv næringspolitikk. Ikke uventet viser det seg at når realitetene kommer på bordet, er ikke handlingsrommet all verden hvis en ikke er villig til å omprioritere og tenke alternative løsninger.

Rindal Næringsforum tillater seg med dette å stille følgende spørsmål til Rindal kommunes politiske ledelse. Det er tross alt dere som er satt til å styre denne kommunen og har påtatt dere å prioritere som dere lovte i valgkampen:

  • Deler kommunens politiske ledelse de konklusjonene og den virkelighetsbeskrivelsen som bla. uttrykkes i Sør - Trøndelag tirsdag 12.11.19?
  • Er fortsatt en aktiv og god næringspolitikk noe alle de 3 partiene som skal styre Rindal kommune vil prioritere? Hvis ikke må vi andre som forsøker å arbeide med nærings - og kompetanseutvikling få klar beskjed om det.
  • Hvis det fortsatt er viktig, kan vi forvente at dere som politikere tar styring på ressursbruken og er villig til å tenke nytt, omprioritere og gjennomføre tiltak som gjør at dere kan være en aktiv samarbeidspart både for enkeltbedrifter og Rindal Næringsforum?

Vi sender dette som et åpent brev slik at næringsdrivende i Rindal så klart ser at den økonomiske situasjonen for vår kommune bekymrer oss. Derfor ønsker vi at brevet også besvares som i et åpent brev.

Styret i Rindal Næringsforum

Odd Inge Løfald

styreleder