Fortsatt flere millioner igjen til opplæringstiltak

26.10.2021

Støtteordningen bedriftsintern opplæring (BIO) har fortsatt 15 millioner kroner som skal fordeles til bedrifter i Trøndelag.

BIO Trøndelag har som formål å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse.

Så langt i 2021 er det innvilget nærmere 100 søknader og fordelt over 22 millioner til opplæringstiltak i Trønderske bedrifter, men det er fortsatt mulighet til å søke om støtte.

Målgruppen for ordningen er bedrifter som har et opplæringsbehov knyttet til omstilling av driften. Dette kan være omstillingsbehov på grunn av korona eller andre samfunnsendringer som for eksempel økt fokus på digitalisering.

Når hjulene nå begynner å rulle igjen er det mange som opplever at det er vanskelig å skaffe faglært arbeidskraft. Bio ordningen kan i disse tilfellene bidra med støtte til opplæringstiltak for nyansatte og dermed sikre økt kompetanse i arbeidsstokken.

SØK STØTTE HER