Næringslivsfrokost 10. november

21.10.2021

Næringslivsfrokost 10. november 

TEMA; 

  • Næringslivs- og innbyggerundersøkelsen - ved Vibeke Langli og Mons Otnes
  • B&B Entreprenør - historien om fusjonen av VIBO og B&B Entreprenør og deres fremtid i Rindal - ved daglig leder Arne Nordbotn

Rindal Næringsforum inviterer til Næringslivsfrokost onsdag 10. november. Etter å ha hatt en del lunsjmøter i næringsforumet ønsker vi nå å starte med næringslivsfrokoster for å unngå oppstykking av arbeidsdagen. 

Vi håper derfor at flere våre medlemmer får muligheten til å komme.

Dato: 10. november 2021

Tid: kl. 08.00 - 10.00

Sted: Trollkroken - YX Rindal - der Stian Kooyman serverer en nydelig frokost!

Frokosten er gratis for medlemmene!

Vi får besøk av ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes som vil gå i dybden av Næringslivsundersøkelsen som ble foretatt i sommer. her har vi allerede fått noen resultater, men nå vil vi få mer konkrete og klare svar og resultater. Hvordan kan vi så ta dette videre? De vil også gå inn på Innbyggerundersøkelsen som også vil gi oss noen spennende tilbakemeldinger. Begge undersøkelsene er den del av "Rindal inn i framtida". Denne undersøkelsen er massiv der det vil komme en bredere presentasjon på senere i høst.

Deretter vil Arne Nordbotn, som er daglig leder i B&B Entreprenør AS, ta oss igjennom prosessen og fusjonen med VIBO AS. Spørsmålet alle stiller seg er om virksomheten vil fortsette i Rindal med samme aktivitet fremover som før fusjonen. Dette håper vi selvsagt å få svar på under næringslivsfrokosten.

Vi må ha påmelding for å vite antall til frokosten!